fbpx
Privacitat2018-05-14T10:59:04+02:00

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’AULA CULINARIA SL amb CIF B66712118 i domicili a C/ JOSEP UMBERT 76 08402, GRANOLLERS (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada que pot ser del seu interes. En compliment amb la normativa vigent, AULA CULINARIA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes indicats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han sigut modificades, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol canvi i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les en les finalitats abans indicats.

AULA CULINARIA SL informa que procedirà a tracter les seves dades de manera lícita, leal, transparen,i adeqüada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que AULA CULINARIA SL es compromet a prendre les mesures raonables per a que es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com el consentiment prestat pel tractament dels mateixos, adreçant la seva petició  a l’adreça postal indicada a la part superior o al correu electrònic aulaculinaria@aulaculinaria.net.

A més, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’AULA CULINARIA SL, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.